5de en 6de leerjaar lezen voor in de kleuterschool