5de leerjaar machines maken naar het voorbeeld van kunstenaar Wim Delvoie.