6de leerjaar bezoek aan de technische school.


6de leerjaar bezoek aan de technische school.