Media en ICT


Media en ICT nemen een belangrijke plaats in in de maatschappij. Daarom trachten we dit zoveel mogelijk te integreren in het school- en klasgebeuren. Elke klas beschikt over enkele computers die ze tijdens de lessen kunnen gebruiken. Ook is er een computerklas met dertien pc’s die door iedereen gebruikt kunnen worden. Hier worden regelmatig computerlessen gegeven aan de leerlingen van het 1ste t.e.m. 6de leerjaar.

Vanaf het 3de leerjaar zijn digiborden in de klassen aanwezig. De leerkrachten van het 1ste en 2de leerjaar kunnen gebruik maken van beamers.

Media gaat echter veel verder dan werken met computers en/of tablets. Ook radio, televisie, boeken, filmpjes maken, fotografie… horen hier thuis. Tijdens de lessen leren de kinderen met deze verschillende media werken en omgaan.