STEM en techniek


STEM verwijst naar de internationale afkorting ‘Science, Technology, Engineering, Mathematics’.
In onze snel veranderende maatschappij is er steeds meer nood aan werknemers die (hoog)technisch geschoold zijn. Om de interesse voor deze STEM-richtingen te wekken, wil men de leerlingen hiermee reeds van jonge leeftijd kennis laten maken.
Tijdens de lessen krijgen de kinderen  heel wat STEM-prikkels.
Kinderen experimenteren en bouwen met verschillende materialen, ontdekken uit welke materialen voorwerpen gemaakt zijn.
Ze leren probleemoplossend denken, zaaien, planten, koken, handwerken, timmeren, kampen bouwen, …
Vanaf de laatste kleuterklas werken we met een bouwrups. Ze gaan aan de slag met allerlei constructiespeelgoed, denkspellen, denkpuzzels, … Spelenderwijze leren de kinderen planmatig werken, logisch denken, constructies maken.
Om de twee jaar komt de ‘Technotrailer’ naar onze school voor de leerlingen van de derde graad. Zij kunnen ook deelnemen aan de ‘Wiwetersessies’ die op woensdagnamiddag gegeven worden.