Toeka


Sociaal vaardig ben je niet van de ene dag op de andere. Hier gaat heel wat tijd over.

Daarom zit het werken aan sociale vaardigheden verweven in het klas- en schoolgebeuren en stimuleren we dit altijd en overal en niet alleen als er een lesje rond sociale vaardigheden gegeven wordt.

We vinden het belangrijk dat de leerlingen vlot kunnen omgaan met anderen, goed kunnen communiceren en overleggen, voor zichzelf kunnen opkomen, zich kunnen beheersen,  verantwoordelijkheid opnemen en empathie kunnen tonen.

Toch willen we ook doelgericht werk maken van de sociale vaardigheden.

Daarom werken we met Toeka.
Met deze methode zetten we in elke klas een aantal leefregels en vaardigheden in de kijker.

Elke maand wordt er een actiepuntje (i.v.m. sociale vaardigheden, leef- en leerhouding) aangebracht door Toeka. Het maandthema kan je terugvinden op het prikbord in de gang van het directielokaal.

Toeka is de naam van een speelse vogel. Hij wil de kinderen laten stilstaan bij hun denken, hun houding en hun gedrag en moedigt hen (samen met de leerkrachten) aan om sociale vaardigheden in te oefenen.

Op de speelplaats van de lagere school  is er  een Toeka-bankje.
De kinderen kunnen tijdens de speeltijd plaats nemen op het Toeka-bankje als ze geen speelkameraadjes hebben, als ze willen afkoelen of als ze hulp nodig hebben bij het oplossen van een ruzie of een probleem.
De andere kinderen of de leerkracht kunnen die leerling dan gaan helpen.

In de gang bij het leraarslokaal hangt ook een Toeka-brievenbus. Hier kunnen de kinderen een briefje steken als ze met een probleem worstelen en niet weten hoe ze dit moeten oplossen of als ze er met iemand willen over praten.

De zorgleerkracht controleert de brievenbus regelmatig. Zij bepaalt dan (in samenspraak met de kinderen,
leerkrachten, … ) welke stappen er verder ondernomen worden.