Verkeer


In 2003 werd vanuit de gemeente de vraag gesteld of we wilden meewerken om een verkeersveilige schoolomgeving te creëren. Samen met de oudervereniging werkten we hieraan.
De provincie Antwerpen kende ons, na evaluatie van ons verkeersbeleid, hiervoor het ‘10 op 10 label‘ toe, dat aan de kleuterschoolpoort werd opgehangen.
Om dit label elk schooljaar te mogen behouden, worden er steeds weer acties op poten gezet.Voor meer info in verband met verkeersveiligheid: octopusplan.

 Het afgelopen schooljaar hebben wij ook weer hard gewerkt rond verkeerseducatie. Daarom verdienden wij deze gouden medaille.