Voorbereiding op het secundair


Wij bereiden de leerlingen zo goed mogelijk voor op de overstap naar het secundair onderwijs. Doorheen de hele basisschool gaan we samen met de kinderen op zoek naar hun talenten. Ze krijgen de kans om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen. Ook op het gebied van leren leren, plannen, zelfstandig werken, sociale vaardigheden, krijgen kinderen de kans om stap voor stap te groeien en zich op deze manier voor te bereiden op de grote stap.

In het 6de leerjaar gaan de leerlingen dan concreet kennismaken met de structuur van het secundair onderwijs en de keuzes die ze kunnen en moeten maken (info-avond, werkbundel).
De leerlingen bezoeken middelbare scholen waar ze enkele lessen volgen en reeds kennismaken met de manier van werken.
Ze bereiden een spreekbeurt voor over een beroep, waarin zeker moet vermeld worden welke opleiding er gevolgd moet worden.
Regelmatig komen oud-leerlingen op bezoek in de school, dan kunnen de leerlingen van het 6de lj. uitgebreid vragen stellen en materiaal bekijken.