Zorg


Zorg begint bij preventie.
Reeds van bij de kleuters werken de leerkrachten gedifferentieerd: op maat van het kind.
Door rekening te houden met de ontwikkeling, de mogelijkheden en de talenten van het kind proberen de klasleerkrachten er voor te zorgen dat het kind zo optimaal mogelijk toe komt aan ‘leren’.
Door elke klasleerkracht wordt een kind-volgsysteem bijgehouden met observaties en vorderingstesten. Van daaruit wordt  het leerproces besproken met de zorgleerkracht en indien nodig ook het clb.
Samen kunnen zij dan oplossingen zoeken voor eventuele problemen.
De zorgcoördinator coördineert het geheel en ondersteunt leerkrachten en leerlingen hierbij.

Het CLB (=Centrum voor LeerlingBegeleiding) werkt nauw samen met de school bij de begeleiding van alle leerlingen.