CLB contacteren


CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding)

U vindt het op onderstaand adres :

CLB-centrum – Vijfhoek 1 – 2800 Mechelen – 015/41 89 11

www.clbkompas.be

Het CLB werkt vraaggestuurd op de vier domeinen.  Dat betekent bijvoorbeeld dat alle leerlingen uit deze school met vragen bij de CLB-medewerkers terecht kunnen.  Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de ouders van deze leerlingen.

  • leren en studeren
  • schoolloopbaanbegeleiding
  • preventie gezondheidszorg
  • psychisch en sociaal functioneren

Sommige tussenkomsten kan u niet weigeren omdat het CLB daartoe verplicht is door de wet :

  • bepaalde medische onderzoeken
  • maatregelen bij besmettelijke ziekten
  • begeleiding bij spijbelen

Alle andere activiteiten van het CLB zijn echter op vrijwillige basis.  U bent met andere woorden nooit verplicht hierop in te gaan.

Bij het veranderen van school worden vroegere CLB-gegevens bij het vorige CLB opgevraagd.  Het CLB gaat met deze gegevens zeer voorzichtig en respectvol om en gebruikt deze enkel wanneer nodig en zinvol.

Medische gegevens en gegevens in verband met spijbelbegeleiding worden automatisch door het vorige CLB aan ons doorgegeven.

 

De ouders hebben het recht af te zien van de individuele CLB-begeleiding.  Voor meer inlichtingen over mogelijkheid tot weigering, neem contact met de directie of het CLB-centrum.

Van de ouders wordt verwacht dat zij eventuele besmettelijke ziekten, medische problemen, luizen e.d. zo spoedig mogelijk aan de school melden, zodat op een doeltreffende wijze maatregelen kunnen genomen worden.

Lijst van besmettelijke ziekten waarover sprake in voorgaande tekst :

Difterie (kroep), buiktyphus, bacillaire dysenterie, hepatitis A (geelzucht), hepatitis B, meningokokkenmeningitis en –sepsis (hersenvliesontsteking), poliomyelitis (kinderverlamming), infecties met B-hemolytische streptokokken groep A, waaronder scarlatina (roodvonk of rode koorts), besmettelijke longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof (dikoor), mazelen, salmonellosen, rubella (rode hond), impetigo (krentenbaard), tinea van de hoofdhuid (schimmel), tinea van de gladde huid (schimmel), pediculosis (luizen), varicella (windpokken), HIV, parelwratjes (mollusca contagiosa).

 

Voor je rechten en plichten bij het CLB, bekijk de brochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind

( zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet