Inschrijvingen


Inschrijvingsmodaliteiten scholen grondgebied Putte schooljaar 2023 – 2024

Het decreet inschrijvingsrecht is sinds september 2012 nieuw voor de kleuter- en lagere
scholen. Het regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van leerlingen in de
scholen, dus ook deze op het Putse grondgebied.
Dit decreet basisonderwijs regelt o.a. het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs. Al de
directies van de Putse basisscholen maakten hierrond, samen met de schepen van
onderwijs, een reeks afspraken voor kinderen geboren in het jaar 2021. De afspraken
hebben betrekking op de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024.
– De inschrijving van broers en zussen, van kinderen die al op school zijn
ingeschreven, en de kinderen van personeelsleden krijgen voorrang bij de
inschrijving. Deze voorrangsperiode start op 27 februari 2023
– De andere inschrijvingen starten op 13 maart 2023
– Voor kleuters geboren vanaf 1 december 2021 t.e.m. 31 december 2021 is er
een specifieke regeling. Deze kleuters kunnen ook op bovenstaande data
ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 2 september 2024.
Voor specifieke schooleigen informatie neemt men best contact op met de directie van de
desbetreffende school.
Tot slot nog de instapmomenten voor het lopende schooljaar 2022 – 2023 en het
volgende schooljaar 2023 – 2024.

Schooljaar 2022 – 2023
● Woensdag 1 september 2022 (kinderen geboren voor 2 maart 2020)
● Maandag 7 november 2022 (kinderen geboren voor 8 mei 2020)
● Maandag 9 januari 2023 (kinderen geboren voor 10 juli 2020)
● Woensdag 1 februari 2023 (kinderen geboren voor 2 augustus 2020)
● Maandag 27 februari 2023 (kinderen geboren voor 28 augustus 2020)
● Maandag 17 april 2023 (kinderen geboren voor 18 oktober 2020)
● Maandag 22 mei 2023 (kinderen geboren voor 23 november 2020)
● Vrijdag 1 september 2023 (kinderen geboren voor 31 december 2020). Dit is
meteen de eerste instapdatum voor het schooljaar 2023-2024.
Schooljaar 2023 – 2024
● Vrijdag 1 september 2023 (kinderen geboren voor 2 maart 2021)
● Maandag 6 november 2023 (kinderen geboren voor 7 mei 2021)
● Maandag 8 januari 2024 (kinderen geboren voor 9 juli 2021)
● Donderdag 1 februari 2024 (kinderen geboren voor 2 augustus 2021)
● Maandag 19 februari 2024 (kinderen geboren voor 20 augustus 2021)
● Maandag 15 april 2024 (kinderen geboren voor 16 oktober 2021)
● Maandag 13 mei 2024 (kinderen geboren voor 14 november 2021)
● Maandag 2 september 2024 (kinderen geboren voor 31 december 2021). Dit is
meteen de eerste instapdatum voor het schooljaar 2024-2025.