Rijen, poorten, gemachtigde opzichters


’s Morgens (vanaf 8.25) en na de school staat er gemachtigde opzichter aan de vijfhoek . Hij helpt de kinderen om veilig over te steken.
Fietsers stappen daar af en steken met de fiets aan de hand het zebrapad over.

Afhalen van kinderen:
De kleuters en kinderen van het 1ste en 2de lj. komen met de leerkracht naar de witte poort vooraan. De ouders kunnen daar op hun kinderen wachten.
De kinderen van het 3de tot en met het 5de lj. komen met de rij mee door de bruine poort vooraan of de groene poort achteraan (aan het kerkhof).

Rijen:
Rij bruine poort: 
Deze rij begeleidt de kinderen tot aan de vijfhoek.
Rij kerkhof: Deze rij begeleidt de kinderen tot op het  kruispunt van de Peulisstraat en de Mechelbaan. Aan de verkeerslichten worden de kinderen begeleid bij het oversteken.