Voor- en naschoolse opvang


GEMEENTE PUTTE

BUITENSCHOOLSE OPVANG OLLIE

INFO

 

De buitenschoolse kinderopvangdienst OLLIE is opgericht door het gemeentebestuur van Putte en maakt deel uit van de Cluster Gezin en Vrije tijd.  Zij is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Iedere gebruiker dient zich te houden aan de voorschriften van de kinderopvangdienst OLLIE en aan de voorschriften van Kind & Gezin.

 

GEGEVENS:

Secretariaat  : Gemeenteplein 1 – 2580 Putte

Telefoon     : +3215767898

Mail          : claudine.vanhove@putte.be

Website      : www.putte.be ( icoon webshop)

Coördinator   : Claudine Van Hove

Administratief medewerker : Isabelle Lauwers & Fabienne Haesevoets

Logistiek medewerker : Kim Casteels

Bevoegde schepen : Inge De Bie

 

LOCATIES:

Naam Adres Telefoon Begeleiding
De Wizebel

GO Alice Nahon

Locatieverantwoordelijke:

Gitta Flemings

Mechelbaan 561 +32499434673

+3215767641

Gitta Flemings

Tanja Op De Beeck

Nicole Van Bosstraeten

Heidi Van Looy

 

Villa Kakelbont

VB Centrum

Locatieverantwoordelijke:

Milla Van Paesschen

Alice Nahonstraat 4 +32496146948

+3215767640

Milla Van Paesschen

Marina Van De Weyer

Joyce Strauven

 

De Peulder

VB Peultje

Locatieverantwoordelijke:

Kelly Verbraeken

Teintstraat 3 +32496903979

+3215767643

Kelly Verbraeken

Fabienne Sterckx

Elisa Adriani

De Cacetoe

VB GO Dr J Weyns

Locatieverantwoordelijke:

Veerle Cools

Borgstraat 52 +32495454049

+3215221993

Veerle Cools

Sandra Van Camp

Kim Casteels

Anja Van Den Broeck

Jetty Hoes

Manon Lino Perro

 

De Bolle Boom

VB Grasheide

Locatieverantwoordelijke: Fabienne Haesevoets

Meester VD Borghtstraat 152 +32497342440

+3215336408

Fabienne Haesevoets

Melissa Lembrechts

Zoe Sterck

 

OPENINGSUREN:

Voor – en na schooltijd : 7u – 8u40u  & 15u30 – 18u30

Woensdag : 7u – 8u40 u & 12u15 – 18u30

Tijdens schoolvakanties : 7u – 18u30

Tijdens pedagogische studiedagen en vrije schooldagen : 7u – 18u30

 

Woensdagmiddag en schoolvakanties wordt de opvang gecentraliseerd op 2 locaties : De Bolle Boom en De Cacetoe.

De schoolvrije dag opvang gaat steeds door in de locatie gelinkt aan de school.

De woensdagmiddagopvang wordt als volgt verdeeld :

  • Bolle Boom : VB Grasheide, VB Peulis en GO Alice Nahon
  • Cacetoe : VB Putte Centrum, VB Beerzel en GO Dr Jozef Weyns

Het gemeentebestuur staat in voor het noodzakelijke (bus)vervoer tussen de scholen en de locaties.

TARIEVEN:

Voor en na schooltijd : 1.15 euro per begonnen half uur

Woensdagnamiddag : 1.15 euro per begonnen half uur

Schoolvrije dag en Schoolvakanties :

  • 12 euro voor opvang hele dag
  • 7 euro voor opvang halve dag

 

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit eenzelfde gezin wordt een korting van 25% verleend op de volledige ouderbijdrage.

 

Sociaal tarief met korting van 50% is mogelijk. Hiervoor neem je zelf contact op met de coördinator.

 

Voor fruit en drank wordt een extra bijdrage aangerekend.

 

INSCHRIJVING:

Er zijn 2 soorten inschrijvingen :

Algemene inschrijving = opmaak dossier :

Ouders die gebruik wensen te maken van de buitenschoolse opvang, schrijven hun kinderen vooraf in bij de coördinator. Deze inschrijving moet gebeuren voor het eerste verblijf van het kind in de opvang. Hierbij wordt het contract tussen ouders en de dienst  afgesloten en het huishoudelijk reglement besproken.

De dienst buitenschoolse opvang werkt enkel op afspraak: je kan een afspraak inboeken via www.putte.be / afspraak maken of jr kan bellen naar het onthaal op het nummer : +3215767880

Dagdagelijkse inschrijving, woensdagmiddag, schoolvrije dagen en  vakantieinschrijving = reservatie opvang  :

Voor elke opvang is het noodzakelijk om de kinderen vooraf in te schrijven, je kan dit beschouwen als het dagdagelijks reserveren van een opvangplaats voor uw kind(eren).

Alle inschrijvingen (reservaties) gebeuren online via de webshop, je  dient hiervoor een account aan te maken voor de webshop van gemeente Putte . Hiervoor ga je naar de website ( www.putte.be), klikt op het icoon webshop en volgt de richtlijnen.

Reservaties voor dagdagelijkse opvang zijn niet gelimiteerd, alle kinderen kunnen steeds terecht in onze locaties . Voor schoolvrije dagen, vakantiedagen en woensdagmiddagopvang zijn de plaatsen wel gelimiteerd. Bij inschrijving kan je steeds zien hoeveel beschikbare plaatsen er zijn voor deze opvangdagen.

Annulaties en bijkomende reservaties van inschrijvingen kunnen tot 5 minuten voor de aanvang van een volgende opvangperiode (ochtend en avond, woensdagmiddag).  Schoolvrije dagen kunnen geannuleerd worden tot de dag voordien 19u ’s avonds . Voor vakantieopvang kan geannuleerd worden tot de vrijdag 19u, voorafgaandelijk aan een volgende speelweek.

 

BELANGRIJK:

Om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening maak je een account aan voor de webshop van de gemeente. Deze account hoef je maar één keer aan te maken, je hoeft dus niet voor elk aangeboden product via de webshop een aparte account aan te maken.

Kinderen worden digitaal geregistreerd via het gebruik van een badge. Je dient deze op voorhand aan te kopen via de webshop. Het praktische gebruik van de badge wordt uitgelegd door onze dienst.

Al onze kinderen zijn verzekerd, zowel tegen burgerlijke aansprakelijkheid als tegen lichamelijke ongevallen.

 

Een kind wordt automatisch uitgeschreven ( stopzetting contract) wanneer het naar de middelbare school gaat.

 

Alle wijzigingen in gezinstoestand, adreswijzigingen enz…kan je zelf uitvoeren via uw account. Sommige zaken zijn belangrijk om ook persoonlijk door te geven aan de dienst, zodat met aanpassingen kan rekening gehouden worden.

Let op : het is noodzakelijk om de juiste school in te geven, anders kan je niet op de juiste locatie inschrijven.

 

Voor al uw vragen, opmerkingen kan u steeds terecht bij de begeleiding op de locaties of bij de coördinator op de Cluster Gezin & Vrije tijd. Wij bevinden ons in het gemeentehuis op de eerste verdieping. Indien je een persoonlijk gesprek wenst dan maak je een afspraak via www.putte.be / afspraak maken of je kan bellen naar het onthaal op het nummer : +3215767880

 

 

 

COVID-19 :

Sinds de uitbraak in 2020 van COVID-19, zijn wij genoodzaakt om de dagelijkse werking aan te passen aan alle geldende maatregelen.  Afhankelijk van de richtlijnen kunnen hierdoor steeds wijzigingen doorgevoerd worden. Wij proberen er voor te zorgen dat we de meest optimale situatie aangaande buitenschoolse opvang kunnen aanbieden aan ouders, hierbij steeds rekening houdend met de opgelegde maatregelen.

Mogen wij daarom met aandrang vragen om alle mails te lezen die er vanuit het online inschrijvingssysteem worden doorgestuurd. Op deze manier blijf je altijd op de hoogte van mogelijke aanpassingen en /of wijzigingen.

Let op : mailadres van waaruit al onze info wordt verstuurd:  recreatex…putte.be, soms komen deze mails in de spam terecht. Gelieve dit dus goed na te kijken en desgevallend aan te passen in jouw mailbox.