vierdeklassers stellen de wetten van hun land voor …