Campusraad


  • De Campusraad vormt het eerste aanspreekpunt voor de plaatselijke directeur over alle aspecten die de werking van de plaatselijke school aanbelangen.
  • Campusraad en campusdirecteur zorgen ervoor dat de raad voldoende in aantal blijft en voorzien dus tijdig in nieuwe leden die ten volle kunnen instemmen met visie en missie van de scholengroep.
  • De leden van de Campusraad zorgen mee voor de invulling van de lokale inspraakorganen.
  • De leden van de Campusraad zijn bereid om, indien vereist, deel uit te maken van de Beroepscommissie inzake tucht en deliberatiebeslissingen.
  • De Campusraad volgt mee het financieel beleid van de school op.
  • De Campusraad motiveert de voorstellen die het ter goedkeuring voorlegt aan de Raad van Bestuur.
  • De Raad van Bestuur ondersteunt de Campusraad bij om het even welke vraag (bv. i.v.m; overheidsopdrachten, veiligheid, AGIOn, uitwisseling MVD-personeel…).