Schoolbestuur


Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Het is verantwoordelijk voor het algemene beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

VZW christelijke scholen Briljant

Voorzitter  Wim Van Asch

Markt 13

2590 Berlaar