Schoolraad


De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld. 

De schoolraad kan aan het schoolbestuur advies uitbrengen over alle aangelegenheden die het personeel of de ouders aanbelangen. 

Ze kan ook advies uitbrengen aan de directeur over de algemene organisatie en werking van de school.

De schoolraad bestaat uit:       

  •  afgevaardigden van de plaatselijke gemeenschap :                               Lilianne Kennes

                                                                                                                          Karina Bastiaens

  • afgevaardigden ouders :                                                                           Sofie Bouwens

                                                                                                                          Ellen Van Camp ( voorzitter)

  • afgevaardigden personeel :                                                                      Marie-Josée Ceulemans

                                                                                                                          Ellen De Visch

  • afgevaardigde schoolbestuur:                                                                  Ingrid Marsé
  • permanent adviseur en secretaris:                                                           Geert Feyaerts