Praktische info

Op deze pagina kan u terecht voor alle praktische informatie over de werking van onze school.

Indien er nog vragen zijn, twijfel dan niet om ons te contacteren.

12
13

Schoolreglement

Wanneer uw kind bij ons naar school gaat, zal dit de basis vormen van het afsprakenkader binnen onze school. Alle kinderen, ouders en personeelsleden handelen naar dit schoolreglement.

Dit digicharter heeft als doel de verwachtingen van ouders, school en leerkrachten naar elkaar toe te verduidelijken op vlak van digitale communicatie.

Schooluren en dagverloop

08.25u – 08.40u
08.40u – 09.30u
09.30u – 10.20u
10.20u – 10.35u
10.35u – 11.25u
11.25u – 12.15u
12.15u – 13.25u
13.25u – 14.15u
14.15u – 15.05u
15.05u – 15.20u
15.20u – 15.35u
Speeltijd
Les
Les
Speeltijd
Les
Les
Middagpauze
Les
Les
Speeltijd

Naschoolse opvang op de school

14

Voor 8.25 u. en na 15.35 kunnen de kinderen terecht in de buitenschoolse kinderopvang (De Peulder).

Op woensdag stopt de school om 12.15.

Vakantieregeling

Wil je graag aan de planning beginnen voor vakanties? Of moet je misschien opvang regelen omdat je werkt op de vakantiedagen van je kind? Check dan zeker deze kalender even.

Vakantie
Clb

CLB

Wij werken op onze school samen met het CLB “Het Kompas”.

CLB Het Kompas

Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe wetgeving over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. Dit is de General Data Protection Regulation (GDPR) ofwel Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG).

Ook in de vzw christelijke scholen BRILJANT stellen we alles in het werk om persoonsgegevens conform deze regelgeving te verwerken. Hoe we dit doen, kan u terugvinden in het Informatieveiligheids- en privacybeleid (IVPB).

Indien u vragen heeft, kan u hiervoor altijd terecht bij privacy@basisscholen-zusters-berlaar.be.

15
Img20231002100332

Buitenschoolse opvang De Peulder

De gemeente Putte organiseert de voor- en naschoolse kinderopvang. Deze wordt georganiseerd op schooldagen voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen. Voor onze school is dit in kinderopvang de Peulder.

De opvang start om 7u en eindigt om 18u30. Voor meer info kijk even op de website van de gemeente Putte.

Buitenschoolse opvang De Peulder

Briljant Onze School Divider